Oxy_ngang_ mailchimp_ nen_trang

 

Nếu là một doanh nhân lão luyện thì có nhiều khả năng bạn đã nghe nói về LinkedIn và đã đăng ký tài khoản sử dụng trên trang này. LinkedIn là một trang web dành cho mạng xã hội chuyên nghiệp; độ tuổi trung bình của người sử dụng trên trang này là 41. Khác với các mạng xã hội như MySpace và Facebook, nơi thường tập trung vào người sử dụng chung chung, LinkedIn chỉ tập chung vào đối tượng người sử dụng là các doanh nghiệp. Khi chúng tôi đang viết những dòng này, số người sử dụng của nó đã vượt quá con số 20 triệu. Nền tảng của LinkedIn cũng tương tự như Facebook. Bạn đăng ký một tài khoản và xây dựng hồ sơ các nhân bao gồm một bản tóm tắt ngắn gọn hay một đoạn tiểu sử, kinh nghiệm làm việc và bằng cấp học thuật. Giống như hầu hết các mạng xã hội, LinkedIn cho phép bạn kết nối với mọi người. Và trong trường hợp này, những người kết nối thường là các đồng nghiệp của bạn.

Thông tin về hàng triệu người, bao gồm các kết nối của họ, chính là yếu tố khiến LinkedIn trở thành một công cụ có sức ảnh hưởng rất lớn. Giả sử bạn đang săn lùng vị trí phó giám đốc tiếp thị tại một công ty nào đó. LinkedIn cho phép bạn tìm kiếm cơ sở dữ liệu và thông tin về mọi người trong công ty này – những nguời mà bằng cách nào đó bạn có thể kết nối. Điều khiến LinkedIn trở nên đặc biệt hữu ích là bạn không cần phải kết nối trực tiếp với những người này, bởi vì LinkedIn sẽ tìm ra mối liên hệ giữa bạn với người mà bạn muốn kết nối. Giả sử bạn đang tìm cách kết nối với giám đốc điều hành của một công ty nào đó. Bạn không thực sự biết vị giám đốc này, nhưng ai đó trong danh sách kết nối hiện tại của bạn có mối quan hệ với anh ta/cô ta – trên thực tế, một đồng nghiệp cũ của bạn được thông báo là đang kết nối với vị giám đốc điều hành này. LinkedIn cho phép bạn yêu cầu một cuộc giới thiệu ảo thông qua một hoặc một vài kết nối hiện tại. Đây là một cách tuyệt vời để đẩy mạnh mạng xã hội của LinkedIn nhằm kết nối những con người có cùng mối quan tâm và lợi ích.

Theo Brian & Shah

 

 

0 bình luận…Đăng bình luận ngay

Xin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về bài viết này:

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các HTML tags và attributes sau:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> 


Thông báo bình luận mới qua email. subscribe-reloadedvi:default 3695 | not cached | persistent | | 0 | bcfd5e74f1a873ddefe2785f226890a1:_icl_t 3696 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3697 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3698 | not cached | persistent | | 0 | subscribe_reloaded_checkbox_inline_style:options 3699 | not cached | internal | | 0 | subscribe_reloaded_checkbox_inline_style:options 3700 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3701 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3702 | not cached | persistent | | 0 | subscribe_reloaded_checkbox_html:options 3703 | not cached | internal | | 0 | subscribe_reloaded_checkbox_html:options 3704 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3705 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3706 | not cached | persistent | | 0 | subscribe_reloaded_enable_advanced_subscriptions:options 3707 | not cached | internal | | 0 | subscribe_reloaded_enable_advanced_subscriptions:options 3708 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3709 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3710 | not cached | persistent | | 0 | subscribe_reloaded_default_subscription_type:options 3711 | not cached | internal | | 0 | subscribe_reloaded_default_subscription_type:options 3712 | not cached | persistent | | 0 | Don't subscribeDon't subscribesubscribe-reloadedvi:default 3713 | not cached | persistent | | 0 | 5f74cea7eb931176662db037f3acb5a1:_icl_t 3714 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3715 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3716 | cached | internal | 8 | 0 | subscribe_reloaded_default_subscription_type:options 3717 | not cached | persistent | | 0.0001 | AllAllsubscribe-reloadedvi:default 3718 | not cached | persistent | | 0 | ab4aac48687d7c766e89144b2daad9a1:_icl_t 3719 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3720 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3721 | cached | internal | 8 | 0 | subscribe_reloaded_default_subscription_type:options 3722 | not cached | persistent | | 0 | Replies to my commentsReplies to my commentssubscribe-reloadedvi:default 3723 | not cached | persistent | | 0 | 22fb61c1a20f683ce6fd551089194b74:_icl_t 3724 | not cached | persistent | | 0 | Post commentPost commentwpbootstrapvi:default 3725 | not cached | persistent | | 0.0001 | e7bac430fccf24991ba8a5d38fe9fd0e:_icl_t 3726 | not cached | persistent | | 0 | 2432510f5993984b053e7d74ce53d94c:adjacent_post_join 3727 | not cached | persistent | | 0 | 46dbd125b70a459d64db95728e1fad51:adjacent_post_where 3728 | not cached | persistent | | 0 | adjacent_post_59bed32e48bf1a600f50ea28eca8acc7:counts 3729 | not cached | persistent | | 0 | 108:posts 3730 | not cached | internal | | 0 | 108:posts 3731 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3732 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3733 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3734 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3735 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3736 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3737 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3738 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3739 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_on_front 3740 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3741 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3742 | not cached | persistent | | 0 | 108:post_post:element_language_details 3743 | not cached | internal | | 0 | 108:post_post:element_language_details 3744 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3745 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3746 | cached | internal | 97 | 0 | 2432510f5993984b053e7d74ce53d94c:adjacent_post_join 3747 | not cached | persistent | | 0 | c1c87720c45add1fea967d7c066011a7:adjacent_post_where 3748 | not cached | persistent | | 0 | adjacent_post_1728f4f21fcdd4744cc6d88d8e635953:counts 3749 | not cached | persistent | | 0 | 104:posts 3750 | not cached | internal | | 0 | 104:posts 3751 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3752 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3753 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3754 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3755 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3756 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3757 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3758 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3759 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_on_front 3760 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3761 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3762 | not cached | persistent | | 0 | 104:post_post:element_language_details 3763 | not cached | internal | | 0 | 104:post_post:element_language_details 3764 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3765 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3766 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3767 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3768 | cached | internal | 1313 | 0 | 106:post_meta 3769 | cached | internal | 3523 | 0 | 106:posts 3770 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3771 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3772 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3773 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3774 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3775 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3776 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_on_front 3777 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3778 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3779 | cached | internal | 100 | 0 | 106:post_post:element_language_details 3780 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3781 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3782 | cached | internal | 1313 | 0 | 106:post_meta 3783 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3784 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3785 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3786 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3787 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3788 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3789 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3790 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3791 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3792 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3793 | not cached | persistent | | 0 | 9a6c2285752df179624fd51de9e0bb52:_icl_t 3794 | not cached | persistent | | 0 | 0abe3a448012ac56cb9eb630a8754781:_icl_t 3795 | not cached | persistent | | 0 | ca4dbcfc86d50709a5050debf91ff3f0:_icl_t 3796 | not cached | persistent | | 0 | 258c16eed9eb6cc30e81857f8085d504:_icl_t 3797 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3798 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3799 | cached | internal | 422 | 0 | 6:users 3800 | cached | internal | 3728 | 0 | 6:user_meta 3801 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3802 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3803 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3804 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3805 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3806 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3807 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3808 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3809 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3810 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3811 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3812 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3813 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3814 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3815 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3816 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3817 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3818 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3819 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3820 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3821 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3822 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3823 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3824 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3825 | cached | internal | 1313 | 0 | 106:post_meta 3826 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3827 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3828 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3829 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3830 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3831 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3832 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3833 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3834 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3835 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3836 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3837 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3838 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3839 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3840 | cached | internal | 24 | 0 | %s, Author at %s%s, Author at %swordpress-seovi:default 3841 | cached | internal | 27 | 0 | You searched for %sYou searched for %swordpress-seovi:default 3842 | cached | internal | 22 | 0 | Page not foundPage not foundwordpress-seovi:default 3843 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3844 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3845 | cached | internal | 19 | 0 | %s Archives%s Archiveswordpress-seovi:default 3846 | cached | internal | 1252 | 0 | 1108:post_meta 3847 | not cached | persistent | | 0 | 07d1d4041ef62982bd4d1ea47b81e136:ls_languages 3848 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3849 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3850 | cached | internal | 10 | 0 | 106:post_post:element_trid 3851 | cached | internal | 291 | 0 | 3ebf8f938b074b978696ac260a1d85ab:element_translations 3852 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_on_front 3853 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3854 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3855 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_for_posts 3856 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3857 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3858 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3859 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3860 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3861 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3862 | cached | internal | 3523 | 0 | 106:posts 3863 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3864 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3865 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3866 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3867 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3868 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3869 | not cached | internal | | 0 | vi:pre_option_page_on_front 3870 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3871 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3872 | cached | internal | 100 | 0 | 106:post_post:element_language_details 3873 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3874 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3875 | cached | internal | 422 | 0 | 6:users 3876 | cached | internal | 3728 | 0 | 6:user_meta 3877 | cached | internal | 1252 | 0 | 1108:post_meta 3878 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3879 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3880 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3881 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3882 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3883 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3884 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3885 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3886 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3887 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3888 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3889 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3890 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3891 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3892 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3893 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3894 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3895 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3896 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3897 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3898 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3899 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3900 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3901 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3902 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3903 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3904 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3905 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3906 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3907 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3908 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3909 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3910 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3911 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3912 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3913 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3914 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3915 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3916 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3917 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3918 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3919 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3920 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3921 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3922 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3923 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3924 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3925 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3926 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3927 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3928 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3929 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3930 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3931 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3932 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3933 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3934 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3935 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3936 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3937 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3938 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3939 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3940 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3941 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3942 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3943 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3944 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3945 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3946 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3947 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3948 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3949 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3950 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3951 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3952 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3953 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3954 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3955 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3956 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3957 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3958 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3959 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3960 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3961 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3962 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3963 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3964 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3965 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3966 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3967 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3968 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3969 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3970 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3971 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3972 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3973 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3974 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3975 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3976 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3977 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3978 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3979 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options 3980 | cached | internal | 788 | 0 | notoptions:options 3981 | cached | internal | 642136 | 0 | alloptions:options -->